Bliski Olechów – Mieszkania - Piętro 4
Piętro 4
Siatka Lista
Mieszkanie A4.01
 • pokoje: 1
 • pow.: 26.98 m2
Sprzedane
Mieszkanie A4.02
 • pokoje: 2
 • pow.: 44.41 m2
Sprzedane
Mieszkanie A4.03
 • pokoje: 3
 • pow.: 59.69 m2
Sprzedane
Mieszkanie A4.04
 • pokoje: 4
 • pow.: 82.50 m2
Sprzedane
Mieszkanie A4.05
 • pokoje: 2
 • pow.: 45.82 m2
Sprzedane
Mieszkanie A4.06
 • pokoje: 2
 • pow.: 43.55 m2
Sprzedane
Mieszkanie A4.07
 • pokoje: 3
 • pow.: 62.56 m2
Sprzedane
Mieszkanie A4.08
 • pokoje: 2
 • pow.: 44.75 m2
Sprzedane
Mieszkanie A4.09
 • pokoje: 2
 • pow.: 43.23 m2
Sprzedane
Mieszkanie A4.10
 • pokoje: 3
 • pow.: 62.23 m2
Sprzedane
Mieszkanie A4.11
 • pokoje: 2
 • pow.: 45.00 m2
Sprzedane
Mieszkanie A4.12
 • pokoje: 2
 • pow.: 45.44 m2
Sprzedane
Mieszkanie B4.01
 • pokoje: 2
 • pow.: 43.18 m2
Sprzedane
Mieszkanie B4.02
 • pokoje: 2
 • pow.: 42.32 m2
Sprzedane
Mieszkanie B4.03
 • pokoje: 3
 • pow.: 63.27 m2
Sprzedane
Mieszkanie B4.04
 • pokoje: 2
 • pow.: 45.32 m2
Sprzedane
Mieszkanie B4.05
 • pokoje: 2
 • pow.: 47.12 m2
Sprzedane
Mieszkanie B4.06
 • pokoje: 3
 • pow.: 66.32 m2
Sprzedane
Mieszkanie B4.07
 • pokoje: 2
 • pow.: 46.06 m2
Sprzedane
Mieszkanie B4.08
 • pokoje: 2
 • pow.: 40.02 m2
Sprzedane
Mieszkanie B4.09
 • pokoje: 4
 • pow.: 75.34 m2
Sprzedane
Mieszkanie B4.10
 • pokoje: 2
 • pow.: 40.20 m2
Sprzedane
Mieszkanie B4.11
 • pokoje: 2
 • pow.: 42.26 m2
Sprzedane
Mieszkanie B4.12
 • pokoje: 1
 • pow.: 25.38 m2
Sprzedane

Informujemy, że wszelkie elementy zielone, rzeczy ruchome, wygląd zewnętrzny budynków oraz sposób zagospodarowania nieruchomości i nieruchomości sąsiednich, przedstawione na stronie www.bliskiolechow.pl, mają charakter poglądowy i stanowią jedynie ogólny, przewidywany sposób wykonania inwestycji. Oznacza to, że wizualizacje nie przedstawiają ostatecznych, docelowych właściwości inwestycji wraz z najbliższym otoczeniem i tym samym nie stanowią próbki lub wzoru w rozumieniu art. 5561 § 1k.c. Sposób wykonania inwestycji, w tym zagospodarowania nieruchomości wspólnej/jej części oraz nieruchomości sąsiednich może się w pewnym zakresie zmienić. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące nabywanych nieruchomości zawarte są w umowie przedwstępnej oraz projekcie architektoniczno–budowlanym, który pozostaje do wglądu dla zainteresowanych nabywców w siedzibie oddziału spółki realizującej sprzedaż lokali.